Rady Pedagogiczne

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH:

Oferta dla Szkół:

- PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ, A NOWY SYSTEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO.

- PROGRAMY NAUCZANIA: STRUKTURA, WYBÓR, DOPUSZCZENIE.

- CZY NAUCZYCIEL MOŻE BYĆ COOL - TIK I MULTIMEDIA W EDUKACJI.

- FILOZOFIA I WDROŻENIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

- BEZPIECZNE MEDIA - JAK PEDAGOGIZOWAĆ RODZICÓW W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ W INTERNECIE.

- EDUKACJA PATRIOTYCZNA - CEREMONIAŁ SZKOLNY W PRAKTYCE.

- ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH.

- PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NAUCZYCIELA.

- TWÓRCZY NAUCZYCIEL - TWÓRCZA EDUKACJA: PROJEKTY EDUKACYJNE, INNOWACJE I EKSPERYMENTY.

- JAK CZYTAĆ OPINIE I ORZECZENIA WYDANE PRZEZ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE?

- JAK PRZYGOTOWAĆ SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA .

- PROJEKTY EDUKACYJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA OŚWIATY.

- METODY AKTYWIZUJĄCE W PRAKTYCE.

- JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ DOKUMENTACJĘ PRZEBIEGU NAUCZANIA.

- PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA.

- ORGANIZACJA SYSTEMU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

- TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ.

- WYKORZYSTANIE MS OFFICE W PRACY NAUCZYCIELA (CZĘŚĆ I) WPROWADZENIE DO PROGRAMU MS WORD

-WYKORZYSTANIE MS OFFICE W PRACY NAUCZYCIELA (CZĘŚĆ II) WPROWADZENIE DO PROGRAMU MS POWER POINT

-WYKORZYSTANIE MS OFFICE W PRACY NAUCZYCIELA (CZĘŚĆ III) WPROWADZENIE DO PROGRAMU MS EXCEL.

- EMISJA GŁOSU.

- ZAGROŻENIE SANITARNE W SZKOLE. ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA.

- METODY RELAKSACYJNE W PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA.

- PRAWO AUTORSKIE, PRAWO WYKONAWCZE, PRAWO PRODUCENCKIE, A EDUKACJA I ROZWÓJ WŁASNY NAUCZYCIELA.

Oferta dla Przedszkoli:

- TWÓRCZE PROJEKTY WE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECKA.

- PROGRAMY WYCHOWANIA: STRUKTURA, WYBÓR, DOPUSZCZENIE.

- PLĄSY I ZABAWY RUCHOWE PRZY MUZYCE WE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECKA.

- DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA - DLACZEGO, PO CO, KTO, KIEDY I JAK?

- EDUKACJA REGIONALNA W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM.

- KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I WRAŻLIWOŚCI PRZYRODNICZEJ WE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECKA.

- PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA (ze szczególnym uwzględnieniem małego dziecka).

- ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, METODY I TECHNIKI TERAPII.

- NASZE DZIEDZICTWO - BIBUŁKARSTWO. TECHNIKI ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ LUDOWĄ W TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:

Tel./Fax: 33 8747925, tel. kom 664159734

e-mail: szkolenia@eduskrypt.plJeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych szkoleniach i terminach, zapisz się na listę subskrybentów:
podaj email:


« wyrejestruj się

Polecamy:


UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ