Szczegółowy opis szkolenia

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Dziedzina/etap: Doradztwo zawodowe , Doskonalenie zawodowe
Organizator: Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl
Prowadzący: Sorn - Tomczewska Jolanta
Forma: Warsztat, Wykład
Region: Cała Polska
Zamów
Poleć znajomemu
Najbliższe terminy
 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, kierownicy jednostek oświatowych

Liczba godzin:

4

Ramowy program zajęć:

  

1. Umowy o pracę - zasady ogólne: powiązanie zapisów ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych:

·         zawieranie umów w tym:  okresowych, na zastępstwa,

·         rozwiązywanie , wygaśnięcia stosunku pracy  - zasady przechodzenia  na emeryturę  i okoliczności,

·         dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy.

2. Zmiany w zakresie:

·         urlopów ,

·         czasu pracy.

3.  Regulacje wewnętrzne jednostki oświatowej w zakresie czasu pracy w tym: wprowadzenie elastycznego czasu pracy, prowadzenie dokumentacji ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.

Cele zajęć:

Uporządkowanie wiedzy w kontekście nowelizowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy przepisów prawa oświatowego i prawa pracy  oraz ich praktyczne odzwierciedlenie w dokumentacji pracowniczej.  

Materiały dla uczestników:

Materiały  w formie notatek z prezentacji przygotowanej na szkolenie

Metody i techniki zajęć (np.: wykład problemowy, metaplan):      

Wykład, Warsztat

Wymagane środki dydaktyczne lub sprzęt audiowizualny:

Sprzęt niezbędny do prowadzenia szkolenia – projektor i ekran  

Uwagi:

 

Najbliższe terminy

Brak terminów


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych szkoleniach i terminach, zapisz się na listę subskrybentów:
podaj email:


« wyrejestruj się

Polecamy:


UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ